Ergis

Raporty bieżące

22 stycznia 2007, 23:09

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Eurofilms SA z innym podmiotem

Tytuł raportu: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Eurofilms SA z innym podmiotem
Data: 22. 01. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2007
Podstawa prawna
W dniu 22 stycznia 2007 roku, Zarząd Eurofilms S.A. działając w porozumieniu z Zarządem spółki Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie podjął decyzję o rozpoczęciu prac zmierzających do połączenia Eurofilms S.A. ze spółką Ergis S.A. Decyzja Zarządu Eurofilms S.A. o rozpoczęciu prac zmierzających do połączenia Eurofilms S.A. ze spółką Ergis S.A. została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Eurofilms S.A. Połączenie ma na celu doprowadzenie do utworzenia firmy będącej największym producentem folii i jednym z największych podmiotów przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej o łącznych przychodach rocznych 330 mln zł. Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Ergis S.A. na Eurofilms S.A. za akcje, które Eurofilms S.A. wyda akcjonariuszom spółki Ergis S.A. Eurofilms S.A. jest jednym z największych w Polsce producentów folii stretch (rozciągliwej) z polietylenu, ponadto jest producentem folii termokurczliwej PVC i dystrybutorem folii polipropylenowej BOPP. Ergis S.A. jest największym na polskim rynku i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem folii PVC, granulatów PVC, tapet i paneli. Prognozowane przychody ze sprzedaży Grupy Ergis (wyłączając Eurofilms) przekroczą w 2006 roku 180 mln zł, a zysk netto przekroczy 7 mln zł. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 13
.