Ergis

Raporty bieżące

22 stycznia 2007, 23:14

Zakup linii technologicznej do produkcji taśm PET

Tytuł raportu: Zakup linii technologicznej do produkcji taśm PET
Data: 22. 01. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 stycznia 2007 roku, podpisano z włoską firmą S.I.M.A. SRL z siedzibą w Crespellano umowę na zakup i uruchomienie linii technologicznej do produkcji taśm PET. Wartość umowy przekracza wartość 10 % kapitałów własnych. Zapłata za linię będzie uiszczona w 4 ratach. Linia produkcyjna stanie się własnością EUROFILMS S.A. po uregulowaniu 55% ceny. Źródłem finansowania zakupu linii technologicznej, która w ujęciu księgowym zostanie potraktowana jako środek trwały, będą środki własne (w wysokości 20%) oraz kredyt inwestycyjny lub umowa leasingu. Trwają negocjacje z potencjalnymi instytucjami finansującymi. Zgodnie z umową producent linii jest zobowiązany do jej dostarczenia w pierwszej połowie czerwca 2007 roku, testy finalne przewidziano na początek lipca 2007 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Nabycie linii technologicznej jest zgodne z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w dniu 11 grudnia 2006 roku planem inwestycyjnym "Zakup linii do produkcji taśm poliestrowych PET wraz z inwestycjami towarzyszącymi", zakładającym wydatki inwestycyjne w wysokości 13,5 mln zł. Uruchomienie nowej linii produkcyjnej pozwoli Emitentowi rozszerzyć ofertę asortymentową, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu przychodów Spółki. Wymieniona umowa jest znacząca oraz stanowi nabycie aktywów o znaczącej wartości ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitału własnego EUROFILMS S.A. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3
.