Ergis

Raporty bieżące

08 grudnia 2006, 20:16

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w głosach na WZA EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w głosach na WZA EUROFILMS S.A.
Data: 08. 12. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 7 grudnia 2006 roku, otrzymał zawiadomienie od AIG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, dotyczące stanu posiadania akcji Eurofilms SA. Według stanu na dzień 17 listopada 2006 roku, AIG TFI SA posiada 873.239 akcji, stanowiących 5,131% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 5,131% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Przed wyżej wymienioną zmianą udziału, tj. w dniu 10 listopada 2006 roku, AIG TFI SA posiadało 673.239 akcji Spółki, które stanowiły 3,956% kapitału zakładowego i ogółu głosów na WZA Spółki. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt.1
.