Ergis

Raporty bieżące

24 listopada 2006, 19:52

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w głosach na WZA EUROFILMS SA

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w głosach na WZA EUROFILMS SA
Data: 24. 11. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2006 roku, otrzymał zawiadomienie od OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, dotyczące stanu posiadania akcji EUROFILMS SA. Według stanu na dzień 21 listopada 2006 roku, Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiada 731.747 akcji, stanowiących 4,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 731.747 głosów (4,30% ogólnej liczby głosów) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EUROFILMS SA. W dniu poprzedzającym zbycie, wyżej wymienione Fundusze posiadały 955.187 akcji, które stanowiły 5,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 955.187 głosów (5,61% ogólnej liczby głosów) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EUROFILMS SA. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt.1
.