Ergis

Raporty bieżące

21 listopada 2006, 22:06

Oświadczenie Zarządu Eurofilms S.A. dotyczące zmian w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Tytuł raportu: Oświadczenie Zarządu Eurofilms S.A. dotyczące zmian w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego.
Data: 21. 11. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2006
Oświadczenie Zarządu Eurofilms S.A. dotyczące zmian w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego.
Treść raportu:
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej w dniu 20 listopada 2006 roku, powołano komitet audytu oraz komitet wynagrodzeń. W związku z tym, zmieniono oświadczenie w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, które zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 3/2006 w dniu 6 czerwca 2006 roku. W ramach porządkowania praktyk korporacyjnych Spółka przyjęła zasadę nr 28 w brzmieniu: Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: • audytu oraz • wynagrodzeń. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom. Aktualne oświadczenie Zarządu EUROFILMS S.A. w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawarto w załączniku. Podstawa prawna: Regulamin GPW § 29 pkt 4.
.