Ergis

Raporty bieżące

09 listopada 2006, 18:53

Korekta raportu zawierającego treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 7 listopada 2006 roku

Tytuł raportu: Korekta raportu zawierającego treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 7 listopada 2006 roku
Data: 09. 11. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2006
Korekta raportu zawierającego treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 7 listopada 2006 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurofilms SA z siedzibą w Warszawie informuje o pomyłkach, które wystąpiły w raporcie nr 21, zawierającym treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 listopada 2006 roku. Specyfikacja pomyłek: 1. W uchwale Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad stanowiącej załącznik do raportu bieżącego nr 21 podano: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ..." tymczasem w trakcie Zgromadzenia odczytano, głosowano i zaprotokołowano: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ..." 2. W uchwale Nr 9 w sprawie upoważnienia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki stanowiącej załącznik do raportu bieżącego nr 21 podano: " Na podstawie art. 430 § 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, po dokonaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki, o których mowa powyżej w Uchwałach Nr 6, 7 i 8 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. w Warszawie dnia 7 listopada 2006 roku. -------------------------------------------------- tymczasem w trakcie Zgromadzenia odczytano, głosowano i zaprotokołowano: " Na podstawie art. 430 § 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, po dokonaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki, o których mowa powyżej w Uchwałach Nr 5, 6, 7 i 8 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. w Warszawie dnia 7 listopada 2006 roku. -------------------------------------------------- 2. W uchwale nr 13 w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesionych na tych gruntach w ust. 4 lit.a) tej uchwały stanowiącej załącznik do raportu bieżącego nr 21podano: " a) budynkiem sprężarkowi, o powierzchni użytkowej około 254 m2 (dwieście pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe); " tymczasem w trakcie Zgromadzenia odczytano, głosowano i zaprotokołowano: " a) budynkiem sprężarkowni, o powierzchni użytkowej około 254 m2 (dwieście pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe); " Prawidłową treść wszystkich uchwał przedstawiono w załączniku. Ponadto do raportu 21 nie dołączono załącznika nr 1 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Załącznik ten aktualnie jest dołączony do raportu. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust. 1 pkt 5
.