Ergis

Raporty bieżące

08 listopada 2006, 18:58

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 7 listopada 2006 roku.

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 7 listopada 2006 roku.
Data: 08. 11. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2006
Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 7 listopada 2006 roku.
Treść raportu:
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w trakcie Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 7 listopada 2006 roku w Warszawie. Treść uchwał przedstawiono w załączniku. Jednocześnie Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia oraz żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 5
.