Ergis

Raporty bieżące

08 listopada 2006, 19:03

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej EUROFILMS S.A.
Data: 08. 11. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 listopada 2006 roku: Odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Kot z dniem 7 listopada 2006 r., pełniącą dotychczas funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Paczuskiego i Macieja Grelowskiego z dniem 8 listopada 2006 r. Informacja o powołanych członkach Rady Nadzorczej: 1. Pan Andrzej Paczuski, lat 36, wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje: 2002-2003 Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Zarządzania oraz Uniwersytecie Stanu Illinois, Chicago. 2003 Opodatkowanie rynków kapitałowych – szkolenie organizowane przez PricewaterhouseCoopers, Rzym; Management Skills Course – organizowany przez PricewaterhouseCoopers, Lizbona. 2002 Opodatkowanie instrumentów pochodnych - organizowany przez PricewaterhouseCoopers, Paryż. 1999 Wpis na listę doradców podatkowych przy Ministerstwie Finansów 1998 Financial Markets Business School – organizowany przez Arthur Andersen, USA. 1997 Kurs na doradcę podatkowego – organizowany przez stowarzyszenie doradców podatkowych. 1997 Application of tax treaties – organizowany przez International Tax Academy in Amsterdam. 1996 Structuring of the international businesses – organizowany przez the IBFD International Tax Academy in Amsterdam. 1989-1994 Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji przebieg pracy zawodowej: 2006 Partner w kancelarii doradztwa podatkowego Klatkiewicz, Paczuski, Trybała – Doradcy podatkowi, spółka partnerska 1999-2005 Starszy Menedżer – Lider zespołu usług finansowych w PricewaterhouseCoopers – Dział podatkowy 1997 – 1999 Doradca podatkowy - Arthur Andersen - przygotowywanie opinii podatkowych 1995 - 1997 Doradca podatkowy – PricwaterhouseCoopers - przygotowywanie opinii podatkowych 1995 Doradca podatkowy – Ernst & Young 1994 Prawnik - Bank Gospodarki Żywnościowej – Departament Inwestycji Kapitałowych Wykłady: Wykłady na wielu konferencjach organizowanych m.in. przez EuroForum, European Institute of Management Studiem, Institute for International oraz Związek Banków Polskich w zakresie opodatkowania instytucji finansowych. Publikacja prasowe: Ponad 30 artykułów w prasie krajowej i zagranicznej na tematy podatkowe. Monografia "Opodatkowanie dochodów kapitałowych" wydana przez C.H. Beck w 2000r. Pan Andrzej Paczuski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 2. Pan Maciej Grelowski, lat 56, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przebieg pracy zawodowej: 2006 – Konsultant w zakresie Zarządzania i Ładu Korporacyjnego 2005 – 2006 Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów 1993 – 2004 Prezes Zarządu Orbis S.A. Lider restrukturyzacji organizacyjnej, majątkowej, kadrowej oraz prywatyzacji Orbis S.A. 1990 – 1996 Dyrektor Hotelu Victoria Inter-Continental w Warszawie 1975 – 1989 Hotele Bristol, Europejski ,Victoria -pracownik w Dziale Handlowym Od 2004 wykładowca z zakresu Corporate Governance w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu W latach 1997 – 2006 członek Rad Nadzorczych Orbis Ciasno, PTE Kredyt Bank, Softbank S.A., Prokom S.A. ,Opoczno S.A. Pan Maciej Grelowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 21 i 22
.