Ergis

Raporty bieżące

08 listopada 2006, 19:09

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA.
Data: 08. 11. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2006
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA.
Treść raportu:
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 listopada 2006 roku: 1. Akcjonariusz: Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie 2. Liczba akcji: 8.962.549 3. Liczba przysługujących głosów: 8.962.549 4. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na NWZ w dniu 7 listopada 2006 roku: 52,67% 5. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 52,67% Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt 3
.