Ergis

Raporty bieżące

11 sierpnia 2006, 17:50

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w głosach na WZA EUROFILMS SA

Tytuł raportu: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w głosach na WZA EUROFILMS SA
Data: 11. 08. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 11.08.2006 roku, otrzymał zawiadomienie od OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, dotyczące stanu posiadania akcji EUROFILMS S.A. Według stanu na dzień 8 sierpnia 2006 roku, Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiada 932.222 akcje, stanowiące 5,479% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 932.222 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EUROFILMS SA, które stanowią 5,479% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. W dniu poprzedzającym nabycie wyżej wymienione Fundusze posiadały 850.329 akcji, które stanowiły 4,997% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 850.329 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EUROFILMS SA. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt.1
.