Ergis

Raporty bieżące

28 lipca 2006, 21:25

Termin publikacji raportów okresowych w 2006 roku.

Tytuł raportu: Termin publikacji raportów okresowych w 2006 roku.
Data: 28. 07. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2006
Podstawa prawna
Zarząd Eurofilms S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku, które przedstawiają się następująco: 1) raporty kwartalne: - raport za II kwartał 2006 roku: 02.08.2006 - raport za III kwartał 2006 roku: 27.10.2006 2) raport półroczny: - raport za pierwsze półrocze: 25.09.2006. Podstawa prawna: RMF GPW par. 100 ust. 4
.