Ergis

Raporty bieżące

07 lipca 2006, 20:45

Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w głosach na WZA EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w głosach na WZA EUROFILMS S.A.
Data: 07. 07. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 7 lipca 2006 roku, otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (Fundusz), dotyczące nabycia 835.993 wprowadzanych do obrotu publicznego akcji oraz 908.154 praw do akcji nowej emisji serii D EUROFILMS S.A. Zgodnie z przekazaną informacją Fundusz posiada obecnie 1.744.147 akcji EUROFILMS S.A dających 1.744.147 głosów na WZA, które stanowić będą 10,25% kapitału zakładowego Spółki i 10,25% ogólnej liczby głosów EUROFILMS S.A. Od ostatniego zawiadomienia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2006 z dnia 13 czerwca br., Fundusz zwiększył o 4,96% swój udział w ogólnej liczbie głosów na WZA EUROFILMS S.A. Rozliczenie transakcji kupna nastąpiło w dniu 3 lipca 2006 roku. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt.1
.