Ergis

Raporty bieżące

13 czerwca 2006, 13:09

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w głosach na WZA EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w głosach na WZA EUROFILMS S.A.
Data: 13. 06. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 12 czerwca 2006 roku, otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (Fundusz), dotyczące nabycia 342.463 akcji wprowadzanych do obrotu publicznego oraz 557.537 praw do akcji nowej emisji serii D EUROFILMS S.A. W efekcie tego nabycia ilość akcji posiadana przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", po rejestracji akcji nowej emisji pozwoli na przekroczenie 5% głosów na WZA EUROFILMS S.A. Zgodnie z przekazaną informacją Fundusz posiada obecnie 900.000 akcji EUROFILMS S.A dających 900.000 głosów na WZA, które stanowić będą 5,29% kapitału zakładowego Spółki i 5,29% ogólnej liczby głosów EUROFILMS S.A. Rozliczenie transakcji kupna nastąpiło w dniu 9 czerwca 2006 roku. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt.1
.