Ergis

Raporty bieżące

13 czerwca 2006, 19:06

EUROFILMS SA wybór biegłego rewidenta

Tytuł raportu: EUROFILMS SA wybór biegłego rewidenta
Data: 13. 06. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2006 roku, Rada Nadzorcza Spółki – organ uprawniony na podstawie art. 20 punkt 2.4 Statutu Spółki - na mocy uchwały nr 13/II/2006, wybrała firmę BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676, przy ul. Postępu 12, na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki. BDO Polska Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 523. BDO Polska Sp. z o.o. została wybrana do przeglądu oraz badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego EUROFILMS SA za 2006 rok. EUROFILMS S.A. wcześniej korzystała z usług BDO Polska Sp. z o.o. w zakresie badania jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych za lata 2002-2005. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 19
.