Ergis

Raporty bieżące

09 czerwca 2006, 16:24

Rejestracja w KDPW papierów wartościowych EUROFILMS SA

Tytuł raportu: Rejestracja w KDPW papierów wartościowych EUROFILMS SA
Data: 09. 06. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 261/06 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 31 maja 2006 roku i komunikatami Działu Operacyjnego z dnia 9 czerwca 2006 roku w Krajowym Depozycje zostało zarejestrowanych: 1) 12.989.202 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2 i C EUROFILMS S.A., o wartości nominalnej 0,60 złotych każda i oznaczonych kodem PLEUFLM00017 (nazwa indywidualna: EUROFILMS), 2) 4.026.653 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D EUROFILMS S.A., o wartości nominalnej 0,60 złotych każda i oznaczonych kodem PLEUFLM00025 (nazwa indywidualna: EUROFILMS-PDA). Podstawa prawna: RMF GPW §34 ust.1 pkt.1
.