Ergis

Raporty bieżące

09 czerwca 2006, 17:00

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji i praw do akcji EUROFILMS S.A. oraz ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych.

Tytuł raportu: Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji i praw do akcji EUROFILMS S.A. oraz ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych.
Data: 09. 06. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami nr 178/2006 i 179/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku, postanowił wprowadzić z dniem 12 czerwca 2006 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12.989.202 akcje zwykłe na okaziciela EUROFILMS S.A., o wartości nominalnej 0,60 złotych każda w tym: - 860.000 akcji serii A, - 5.684.517akcji serii B1, - 1.444.685 akcji serii B2, - 5.000.000 akcji serii C oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLEUFLM00017 oraz - 4.026.653 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D EUROFILMS S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLEUFLM00025. Pierwsze notowanie ww. akcji i praw do akcji odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 12 czerwca 2006 roku. Akcje EUROFILMS S.A. notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EUROFILMS" i oznaczeniem "EUF". Prawa do akcji zwykłych na okaziciela EUROFILMS S.A. notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EUROFILMS-PDA" i oznaczeniem "EUFA". Podstawa prawna: RMF GPW §34 pkt.3
.