Ergis

Raporty bieżące

08 czerwca 2006, 16:06

Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowm akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, C i D oraz praw do akcji serii D EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowm akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, C i D oraz praw do akcji serii D EUROFILMS S.A.
Data: 08. 06. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie uchwały nr 175/2006 z dnia 08.06.2006 roku, postanowił: 1) dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela EUROFILMS S.A. o wartości nominalnej 0,60 zł każda: - 860.000 akcji serii A, - 5.684.517 akcji serii B1, - 1.444.685 akcji serii B2, - 5.000.000 akcji serii C, - 4.026.653 akcje serii D, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii D. 2) dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.026.653 praw do akcji serii D EUROFILMS S.A. Podstawa prawna: RMF GPW § 34 ust. 1 pkt 2
.