Ergis

Raporty bieżące

06 czerwca 2006, 14:54

Przystąpienie do systemu ESPI

Tytuł raportu: Przystąpienie do systemu ESPI
Data: 06. 06. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 06.06.2006 roku złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i w związku z powyższym w dniu dzisiejszym rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI. Operatorami systemu są Andrzej Mielczarek i Anna Mochalska. Podstawa prawna: Regulamin ESPI §10 pkt.1
.