Ergis

Raporty bieżące

06 czerwca 2006, 15:07

Przydział akcji serii B1, C i D EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Przydział akcji serii B1, C i D EUROFILMS S.A.
Data: 06. 06. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2006 roku dokonano przydziału 8.053.306 akcji objętych Publiczną Ofertą, którą Spółka przeprowadziła w terminie od 31 maja do 2 czerwca 2006 roku. W ramach Publicznej Oferty oferowanych było 8.053.306 akcji, w tym 4.023.653 Akcje Serii B1 i C w ramach Oferty Sprzedaży oraz 4.023.653 Akcje Serii D w ramach Publicznej Subskrypcji. Spośród wszystkich akcji objętych Publiczną Ofertą przydzielono: -6.500.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej, -1.553.306 akcji w Transzy Indywidualnej. Stopa redukcji w Transzy Indywidualnej wyniosła 80,68%. Cena sprzedaży Akcji Serii B1 i C oraz cena emisyjna Akcji Serii D była jednakowa i wynosiła w obydwu transzach 4,00 złote. Wartość przeprowadzonej Publicznej Oferty wyniosła 32.213.224 złote. Pełny raport, o którym mowa w § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zostanie opublikowany do dnia 14 czerwca 2006 roku. Podstawa prawna: RMF GPW § 33
.