Ergis

Raporty bieżące

06 czerwca 2006, 15:22

Oświadczenie Zarządu EUROFILMS S.A. dotyczące przyjęcia zasad ładu korporacyjnego

Tytuł raportu: Oświadczenie Zarządu EUROFILMS S.A. dotyczące przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
Data: 06. 06. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2006
Oświadczenie Zarządu EUROFILMS S.A. dotyczące przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
Treść raportu:
Zarząd EUROFILMS S.A. podaje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Szczegółowy wykaz zasad wraz z komentarzem określa załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt.2
  • zasady ladu.rtf
.