Ergis

Raporty bieżące

12 maja 2010, 19:09

Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.

Tytuł raportu: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.
Data: 12. 05. 2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2010
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 92/II/2010 z dnia 11 maja 2010 roku powołała Prezesa Zarządu oraz uchwałą nr 91/II/2010 z dnia 11 maja 2010 roku Wiceprezesa Zarządu na nową wspólną trzyletnia kadencję, począwszy dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Na Prezesa Zarządu powołano Pana Tadeusza Nowickiego, pełniącego tę funkcję nieprzerwanie od 1998 roku. Pan Tadeusz Nowicki ukończył Politechnikę Warszawską oraz uzyskał tytuł doktora w Ecole Nationale Superieure des Mines (Saint-Etienne, Francja, 1988). Po sześciu latach pracy jako Research Engineer dla francuskiego Ministerstwa Przemysłu został szefem działu badań i rozwoju CLAL - europejskiego lidera w dziedzinie przetwórstwa metali szlachetnych. Był współautorem fuzji z amerykańską firmą ENGELHARD, w wyniku której powstał największy na świecie koncern przetwarzający złoto, platynę i srebro: Engelhard-Clal. W nowej firmie Tadeusz Nowicki objął funkcję dyrektora technicznego Dywizji Platyny, odpowiadając w tym zakresie za trzy fabryki (Paryż, Londyn, Amsterdam). W styczniu 1998 roku objął dyrekcję ERG Wąbrzeźno. W styczniu 1999 roku Tadeusz Nowicki został Prezesem i Dyrektorem Generalnym zorganizowanej pod jego kierunkiem Grupy ERGIS S.A. Pan Tadeusz Nowicki jest udziałowcem w Finergis Investments Limited Pan Tadeusz Nowicki nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na Wiceprezesa Zarządu powołano Pana Jana Polaczka, pełniącego tę funkcję od końca 1998 roku. Pan Jan Polaczek ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery zawodowej w 1975 roku, związany z handlem zagranicznym najpierw w Coopexim w Warszawie, a od 1985 do 1997 roku w Cefratex International w Paryżu, gdzie od 1986 roku pełnił funkcję Prezesa, Dyrektora Generalnego. Spółka reprezentowała interesy polskich central handlu zagranicznego jak Paged, Polcotex, Coopexim i Cepelia oraz takich producentów jak Fameg i Polam-Piła rozwijając na dużą skalę współpracę z francuskimi sieciami wysyłkowymi takimi jak La Redoute, 3 Suisses, Quelle oraz sieciami m.in. Auchan, Carrefour, Habitat itp. Od 1998 r. związany z Grupą Ergis jako Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Handlowy w latach 1998-2000, a następnie od 2001 roku jako Dyrektor Pełnomocny nadzoruje sprawy eksportu. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu "Tapet Gnaszyn" S.A., od 2006 roku jest Prezesem Zarządu spółki zależnej "Tapety-Ergis" sp. z o.o. Pan Jan Polaczek nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 22
.