Ergis

Raporty bieżące

26 marca 2010, 12:17

Zawarcie znaczącej umowy

Tytuł raportu: Zawarcie znaczącej umowy
Data: 26. 03. 2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje, że zostało złożone kolejne zamówienie na dostawę surowca podstawowego LLDPE do firmy SABIC Sales Europa B.V. z siedzibą w Sittard (Holandia). Złożone zamówienie jest zgodne z uzgodnionymi warunkami współpracy, tj. procedurą realizacji zamówień na rok 2010, limitami zakupów oraz warunkami płatności, w tym uzyskiwania rabatów. Na podstawie ww. uzgodnień, realizowane są jednostkowe dostawy (zamówienia) surowca. Łączna wartość dostaw i zamówień na surowiec złożonych w SABIC Sales Europa B.V. w 2010 roku wyniosła 18,5 mln zł. Szacuje się, że łączne obroty handlowe w 2010 roku wyniosą około 20 mln EURO. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjmuje się wartość 10% kapitałów własnych ERGIS-EUROFILMS S.A. Podstawa prawna; RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3
.