Ergis

Raporty bieżące

28 stycznia 2010, 08:03

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Tytuł raportu: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku
Data: 28. 01. 2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2010
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku
Treść raportu:
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. w załączeniu zamieszcza wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. Jednocześnie Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje, że wszystkie wskazane w wykazie informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki: http:///www.ergis-eurofilms.eu Podstawa prawna: Ustawa o ofercie publicznej art.65 ust. 1.
.