Ergis

Raporty bieżące

30 października 2009, 08:08

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ERGIS-EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ERGIS-EUROFILMS S.A.
Data: 30. 10. 2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2009
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A., które odbyło się 28 października 2009 roku: 1. Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr: - liczba posiadanych akcji: 23.222.870, - liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 23.222.870, - procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ w dniu 28 października 2009 r.: 74,05 %, - procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów : 58,89 %. 2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: - liczba posiadanych akcji: 3.072.374, - liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 3.072.374, - procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ w dniu 28 października 2009 r.: 9,8% - procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 7,79 %. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt 3)
.