Ergis

Raporty bieżące

16 lipca 2009, 17:37

Podpisanie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym.

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym.
Data: 16. 07. 2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2009
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany, z datą 14 lipca 2009 roku, z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym, utrzymujący limit kredytu na tym samym poziomie, tj. 16 mln zł. Według postanowień Aneksu, termin obowiązywania umowy zostaje przedłużony do 16 lipca 2010 roku, zmianie ulega oprocentowanie kredytu w związku ze zmianą wysokości marży banku. W aneksie wprowadzono zapis, zobowiązujący Spółkę do dokonania spłaty Transz kredytu konsorcjalnego, opisanego w Umowie Kredytowej z dnia 27 października 2007 r,. (przypadających do spłaty najpóźniej w dniu 26 stycznia 2010 r). w kwotach odpowiednio 22,162,800.00 złotych oraz 1,360,000.00 euro. O przewidzianym w umowie terminie spłaty kredytu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2009 z dnia 26 stycznia 2009 roku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Umowa została uznana za istotną, ponieważ przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3
.