Ergis

Raporty bieżące

25 marca 2009, 18:31

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 roku.

Tytuł raportu: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 roku.
Data: 25. 03. 2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2009
Podstawa prawna
W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie) Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. przedstawia zmieniony termin publikowania raportu za I półrocze 2009 r. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2009. Spółka informuje, że korzystając ze zwolnienia w § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie opublikuje raportu za drugi kwartał 2009. Terminy publikacji pozostałych raportów pozostają bez zmian. Podstawa prawna: RMF GPW §103 ust.2
.