Ergis

Raporty bieżące

08 grudnia 2008, 17:35

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ERGIS-EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ERGIS-EUROFILMS S.A.
Data: 08. 12. 2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2008
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 2 grudnia 2008 roku: 1. Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr: - liczba posiadanych akcji: 23.222.870, - liczba głosów: 23.222.870, - udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 58,89 %, - udział w liczbie głosów w stosunku do głosów reprezentowanych na NWZ w dniu 2 grudnia 2008: 64,98 % 2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: - liczba posiadanych akcji: 3.072.374, - liczba głosów: 3.072.374, - udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 7,79 %, - udział w liczbie głosów w stosunku do głosów reprezentowanych na NWZ w dniu 2 grudnia 2008: 8,6% Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt 3
.