Ergis

Raporty bieżące

26 listopada 2008, 19:20

Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 25 listopada 2008 roku

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 25 listopada 2008 roku
Data: 26. 11. 2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2008
Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 25 listopada 2008 roku
Treść raportu:
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS SA, podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 25 listopada 2008 roku w Warszawie. Treść uchwał przedstawiono w załączniku. Po podjęciu uchwały nr 4 obrady NWZ zostały przerwane do dnia 2 grudnia 2008 roku do godz. 12, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 33/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku. Do ogłoszenia przerwy w obradach nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 5
.