Ergis

Raporty bieżące

17 listopada 2008, 22:49

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. zwołanego na dzień 25 listopada 2008 roku

Tytuł raportu: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. zwołanego na dzień 25 listopada 2008 roku
Data: 17. 11. 2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2008
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. zwołanego na dzień 25 listopada 2008 roku
Treść raportu:
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A., zwołanego na dzień 25 listopada 2008 roku w Warszawie przy ulicy Tamka 16. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem zostały przedstawione w załączniku. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 3
.