Ergis

Raporty bieżące

26 czerwca 2008, 05:43

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
Data: 26. 06. 2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2008
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS SA na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2008 roku, w głosowaniach tajnych powołało na nową wspólną, 3-letnią kadencję, Radę Nadzorczą Spółki. W skład Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A., na nową wspólną, 3-letnią kadencję zostały powołane następujące osoby: - Pan Marek Górski, - Pan Jacek Korpała, - Pan Stanisław Mazgaj, - Pan Maciej Grelowski – członek niezależny , - Pan Piotr Wieczorkiewicz – członek niezależny, - Pan Paweł Kaczorowski, - Pan Zenon Dąbrowski. Pan Zenon Dąbrowski jest nowym członkiem Rady Nadzorczej. Panowie Marek Górski, Jacek Korpała, Stanisław Mazgaj, Maciej Grelowski, Piotr Wieczorkiewicz i Paweł Kaczorowski pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej w minionej kadencji. Informację o powołanym członku Rady Nadzorczej: Pan Zenon Dąbrowski posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia o kierunku menedżerskim na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) uzyskując tytuł magistra ekonomii. Ponadto Pan Zenon Dąbrowski uzyskał tytuł biegłego rewidenta (nr dyplomu 9800). Pan Zenon Dąbrowski kolejno pracował: • w roku 1993 w Pekao S.A. jako Pracownik Departamentu Skarbca Centralnego; • w latach 1993–1998 w Arthur Andersen, kolejne szczeble kariery w dziale Audytu i dziale Doradztwa Inwestycyjnego, skończywszy na stanowisku Menedżer; • w roku 1999 w Pronet Communications jako Menedżer ds. Planowania Strategicznego; • od roku 1999 w Arx Equity Partners Sp. z o.o. (wcześniej prowadząca działalność pod nazwą DBG Eastern Europe (Polska) Sp. z o.o. jako Dyrektor Inwestycyjny. Pan Zenon Dąbrowski pełni obecnie funkcje w organach następujących spółek: • Arx Equity Partners Sp. z o.o. (wcześniej prowadząca działalność pod nazwą DBG Eastern Europe (Polska) Sp. z o.o.); Członek Zarządu od 2007 roku • Komex Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej od 2006 roku W okresie ostatnich 5 lat Pan Zenon Dąbrowski był członkiem organów w następujących spółkach: • PWN Inwestycje Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2002 r. do 2003 r.; • Cenega Poland Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2001 r. do 2004 r.; • ERGIS S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2003 r. do 2004 r. • Eurofilms S.A. (po połączeniu Ergis-Eurofilms S.A.), od 2006 do 2007 roku W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Zenon Dąbrowski pełnił w tym czasie funkcje członka organów, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Zenona Dąbrowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto, Pan Zenon Dąbrowski nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 22
.