Ergis

Raporty bieżące

17 czerwca 2008, 21:14

Informacja poufna – rozpoczęcie inwestycji polegającej na zakupie i uruchomieniu nowej linii do druku opakowań elastycznych w spółce zależnej Flexergis

Tytuł raportu:  Informacja poufna – rozpoczęcie inwestycji polegającej na zakupie i uruchomieniu nowej linii do druku opakowań elastycznych w spółce zależnej Flexergis
Data: 17. 06. 2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2008
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rozpoczęciu realizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii produkcyjnej do druku opakowań elastycznych w technice fleksograficznej. Linia ta zlokalizowana będzie w zakładzie w Nowym Sączu należącym do Flexergis sp.z o.o. – spółki zależnej Ergis-Eurofilms S.A. Pierwszym etapem inwestycji jest zakup maszyny drukarskiej fleksograficznej ośmiokolorowej o szerokości druku 1270 mm. Umowa z dostawcą maszyny, firmą Windmoeller & Hoelscher KG z siedzibą w Lengerich (Niemcy), weszła w życie z dniem 17.06.2008. Zgodnie z umową producent maszyny jest zobowiązany do jej dostarczenia w lutym 2009 roku, testy finalne przewidziano na marzec 2009 roku. Zakup ten stanowi najistotniejszy etap rozpoczętego niniejszym projektu inwestycyjnego, którego inne elementy to prace budowlane, mające na celu przygotowanie infrastruktury do zainstalowania maszyny drukującej oraz zapewniania optymalnej realizacji procesów produkcyjnych. Maszyna stanie się własnością Flexergis Sp. z o.o. po uregulowaniu 100 % ceny. Koszt realizacji całego projektu inwestycyjnego wyniesie 8,1 mln złotych. Inwestycja finansowana będzie wkładem własnym w wysokości 20%, a w pozostałej części kredytem inwestycyjnym. Płatności realizowane będą w transzach uzależnionych od zakończenia etapów realizacji inwestycji w okresie od czerwca 2008 do końca 2012 roku. Umowy związane z realizacja inwestycji nie przewidują kar umownych w wysokości przekraczającej 10% wartości inwestycji. Warunki umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Nowo zakupiona maszyna zastąpi funkcjonujące dotychczas dwie najstarsze maszyny drukarskie, zwiększając jednocześnie moce produkcyjne zakładu fleksograficznego o 20%.Nowa maszyna pozwoli ponadto na obniżenie kosztów realizacji zleceń wykonywanych do tej pory na dwóch starszych maszynach. Nie istnieją powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Flexergis Sp. z o.o. oraz ERGIS-EUROFILMS S.A. a Windmoeller & Hoelscher KG z siedzibą w Lengerich (Niemcy). Informacja zawarta w niniejszym komunikacie miała charakter poufny, do czasu jej ujawnienia, gdyż jej ujawnienie może istotnie wpłynąć na kurs akcji Emitenta. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 1
.