Ergis

Raporty okresowe

06 maja 2008, 19:24

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2007
Data: 06. 05. 2008 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2007
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Korekta raportów za III i IV kwartał 2007 roku

.