Ergis

Raporty bieżące

28 marca 2008, 21:45

Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej ERGIS za 2007 rok

Tytuł raportu: Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej ERGIS za 2007 rok
Data: 28. 03. 2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2008
Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej ERGIS za 2007 rok
Treść raportu:
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, przewidywane wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej ERGIS za 2007 rok. Opracowane po konsultacjach z audytorem, prezentowane w załączonych wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej ERGIS, przewidywane szacunkowe wyniki po czwartym kwartale różnią się istotnie od wyników opublikowanych w dniu 28 lutego 2008 roku w Skonsolidowanym Rozszerzonym Raporcie Kwartalnym za IV kwartał 2007 roku. Zysk netto Grupy ERGIS za rok obrotowy 2007, który będzie prezentowany w sprawozdaniu rocznym, wzrośnie z 8,405 milionów złotych do kwoty 12,532 milionów złotych. Załączone wybrane dane nie stanowią prognozy w rozumieniu par. 5 pkt 1 ust. 25 RMF z dnia 19 października 2005 r., ale stanowi ujawnienie informacji poufnej powziętej przez Zarząd Spółki (podstawa prawna Art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
.