Ergis

Raporty bieżące

26 października 2007, 00:21

Umowa znacząca. Nabycie aktywów o znacznej wartości.

Tytuł raportu: Umowa znacząca. Nabycie aktywów o znacznej wartości.
Data: 25. 10. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 71/2007
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego 64/2007 z dnia 29 września 2007 roku, informuje, że w dniu 24 października 2007 roku, na podstawie aneksu do umowy o nabyciu udziałów w spółkach niemieckich, spółka zależna LONNI Sp. o.o. weszła w prawa Spółki Tapety Ergis Sp. z o.o. i nabyła 5,1 % udziałów w spółkach niemieckich MKF Folien i Schimanski GmbH. O możliwości nabycia udziałów w spółkach niemieckich przez inny podmiot z Grupy ERGIS-EUROFILMS Spółka informowała w raporcie bieżącym 64/2007. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie. Wymieniona umowa jest znacząca oraz stanowi nabycie aktywów o znaczącej wartości ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitału własnego ERGIS-EUROFILMS S.A . Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta (149 132 tys. zł na koniec II kwartału 2007 roku). Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3
.