Ergis

Raporty bieżące

04 października 2007, 23:30

Negocjacje w sprawie nabycia udziałów MKF-FOLIEN GmbH i SCHIMANSKI GmbH. Umowa znacząca. Nabycie aktywów o znacznej wartości – korekta

Tytuł raportu: Negocjacje w sprawie nabycia udziałów MKF-FOLIEN GmbH i SCHIMANSKI GmbH. Umowa znacząca. Nabycie aktywów o znacznej wartości – korekta
Data: 04. 10. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 64/2007
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. niniejszym koryguje raport bieżący nr 64/2007 z dnia 29 września 2007 roku. Korekta dotyczy pomyłki pisarskiej: W akapicie czwartym było: Jednocześnie nastąpi zakup przez MKF Folien i Schimanski GmbH, od Finergis Investments odpowiednio 891.876 i 1.794.500 akcji ERGIS-EUROFILMS S.A. po cenie 8,50 zł za akcję. Powinno być: Jednocześnie nastąpi zakup przez dawnych udziałowców MKF Folien i Schimanski GmbH, od Finergis Investments odpowiednio 891.876 i 1.794.500 akcji ERGIS-EUROFILMS S.A. po cenie 8,50 zł za akcję. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3
.