Ergis

Raporty okresowe

13 sierpnia 2007, 03:31

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2007

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  2/2007
Data: 13. 08. 2007 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  2/2007
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-302 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-302 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-302 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów167 413,0056 123,0043 499,7114 389,77
Zysk/strata z działalności operacyjnej7 205,003 757,001 872,11963,28
Zysk/strata brutto5 308,002 534,001 379,20649,71
Zysk/strata netto4 591,002 078,001 192,90532,79
Przepływy pieniężne netto z działalności operayjnej-10 019,002 188,00-2 603,28561,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 676,00-11 388,00-3 293,67-2 919,85
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8 923,0025 475,002 318,516 531,72
Przepływy pieniężne netto razem-13 772,0016 275,00-3 578,444 172,86
Aktyw/Pasywa razem238 104,0083 679,0061 533,5320 695,21
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania88 972,0042 221,0022 993,1510 441,95
Zobowiązania długoterminowe11 595,0011 800,002 996,512 918,34
Zobowiązania krótkoterminowe72 812,0027 792,0018 816,906 873,42
Kapitały własne149 132,0041 458,0038 540,3810 253,25
Kapitał zakładowy23 602,0010 210,006 099,502 525,10
Liczba akcji w sztukach39 335 989,0017 015 855,0039 335 989,0017 015 855,00
Zysk/strata na jedną akcję zwykłę (w zł/EUR) 0,450,300,120,08
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję (w zł/EUR)0,230,300,060,08
Wartość księgowa na jedną akcję3,792,250,980,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,792,250,980,56
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów188 132140 78848 88336 098
Zysk/strata z działalności operacyjnej10 1114 8002 6271 231
Zysk/strata brutto8 18211 4412 1262 933
Zysk/strata netto455556118143
Przepływy pieniężne netto z działalności operayjnej-7 748-775-2 013-199
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 521-5 385-3 513-1 381
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8 33921 3332 1675 470
Przepływy pieniężne netto razem-12 93015 173-3 3603 890
Aktyw/Pasywa razem270 860201 61669 99949 863
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania115 54289 23129 86022 068
Zobowiązania długoterminowe44 19029 86111 4207 385
Zobowiązania krótkoterminowe36 05528 5589 3187 063
Kapitały własne151 79791 47439 22922 623
Kapitał zakładowy23 6024 1066 0991 015
Liczba akcji w sztukach39 335 98917 015 85539 335 98917 015 855
Zysk/strata na jedną akcję zwykłę (w zł/EUR) 0,650,380,170,09
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję (w zł/EUR)0,340,150,090,04
Wartość księgowa na jedną akcję3,865,201,001,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,862,251,000,56
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
.