Ergis

Raporty okresowe

13 sierpnia 2007, 15:57

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2007

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  2/2007
Data: 13. 08. 2007 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  2/2007
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Zarząd ERGIS-EUROFILMS S. A. informuje, że w opublikowanym dziś raporcie kwartalnym, zamieniono wybrane dane skonsolidowane z wybranymi danymi jednostkowymi (zmieszczone bezpośrednio pod nagłówkiem raportu) oraz w pozycji zysku netto wybranych danych finansowych, dotyczących sprawozdania skonsolidowanego, podano nieprawidłową kwotę zysku netto.

Podano:

w danych za II kwartały 2007: 455 tys. zł (w przeliczeniu na eur: 118 tys.)

w danych za II kwartały 2006: 556 tys. zł (143 tys. eur)

Powinno być:

w danych za II kwartały 2007: 6.702 tys. zł (w przeliczeniu na eur: 1.741 tys.)

w danych za II kwartały 2006: 9.565 tys. zł (2.452 tys. eur)

Błąd powstał na skutek wpisania do pozycji zysku netto dotyczącego skonsolidowanych, wybranych danych finansowych, zysku netto przypadającego na udziałowców mniejszościowych.

Prawidłowo zaprezentowane wybrane dane finansowe, dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania jednostkowego zamieszczono w załączniku.

.