Ergis

Raporty bieżące

02 sierpnia 2007, 19:45

Ustanowienie prokury

Tytuł raportu: Ustanowienie prokury
Data: 02. 08. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 55/2007
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały Zarządu 6/III/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej nr 12/I/2007 r. z dnia 31 lipca 2007 r., udzielił z dniem 1 sierpnia 2007 r. prokury łącznej Panu Sławomirowi Czerwińskiemu. Informacja o Prokurencie: Pan Sławomir Czerwiński lat 42, wykształcenie wyższe. W roku 1990 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, a w roku 1993 uzyskał aplikację radcowską. W latach 1993-2002 pracował jako radca prawny : w Kancelarii Doradców Prawnych Podatkowych i Ekonomicznych MECENASI Sp. z o.o. w Toruniu, Przedsiębiorstwie Produkcyjno Montażowym Konstrukcji Stalowych STALKON PP w Toruniu, Fabryce Wodomierzy i Zegarów METRON w Toruniu, INVESTA S.A. i P.W. SPERANDA Sp. z o.o. w Toruniu, LECH-TORUŃ i LECH-KUJAWY Sp. z o.o. w Toruniu, ADPOL S.A. w Toruniu, DROSED S.A. Zakłady Pomorskie w Toruniu, BIG Bank Gdański Oddział Regionalny w Toruniu. Jako radca prawny na podstawie umowy cywilnej prowadził obsługę prawną DELFIA S.A. z siedzibą w Toruniu, ANKO-SYSTEM Sp z o.o. w Toruniu i ING Bank Śląski S.A. Od roku 1998 prowadzi obsługę prawną ERGIS-EUROFILMS S.A, a w okresie od 18.06.2003 do 29.06.2007 był Prokurentem ERGIS S.A.. Od 1999 roku wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Nawrocki & Czerwiński Spółka Partnerska w Toruniu. Pan Sławomir Czerwiński specjalizuje się w prawie umów, prawie spółek, prawie handlowym. Od 1993 roku wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu pod numerem Tr-445. Jest także członkiem Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Syndyków w Toruniu oraz arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu. Pan Sławomir Czerwiński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 22
.