Ergis

Raporty bieżące

31 lipca 2007, 23:52

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA.
Data: 31. 07. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 53/2007
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 24 lipca 2007 roku: 1. Finergis Investment Limited z siedzibą na Cyprze: - liczba posiadanych akcji: 25.909.246, - liczba głosów: 25.909.246, - udział w kapitale zakładowym: 53,64 %, -udział w ogólnej liczbie głosów: 65,87 %, - udział w liczbie głosów w stosunku do głosów reprezentowanych na NWZ w dniu 24 lipca 2007: 73,25 % 2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: - liczba posiadanych akcji: 2.100.000, - liczba głosów: 2.100.000, - udział w kapitale zakładowym: 4,35 % -udział w ogólnej liczbie głosów: 5,34 %, - udział w liczbie głosów w stosunku do głosów reprezentowanych na NWZ w dniu 24 lipca 2007: 5,93% Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt 3
.