Ergis

Raporty bieżące

25 lipca 2007, 17:08

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 24 lipca 2007 roku.

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 24 lipca 2007 roku.
Data: 25. 07. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 47/2007
Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 24 lipca 2007 roku.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 24 lipca 2007 roku w Warszawie. Treść uchwał przedstawiono w załączniku. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 5
.