Ergis

Raporty bieżące

25 lipca 2007, 18:02

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
Data: 25. 07. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 49/2007
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2007 roku, w głosowaniu tajnym odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Zenona Dąbrowskiego, który pełnił funkcję Sekretarza i wybrało nowych członków Rady Nadzorczej: Panów Klausa Dietza i Stanisława Mazgaja. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikają ze zmian w akcjonariacie spółki. Informacja o powołanych członkach Rady Nadzorczej: 1. Klaus Dietz, lat 65, obywatelstwo niemieckie wykształcenie: 1963-67 Studia Ekonomiczne na uniwersytetach w Norymberdze i Nancy Master of Business Administration doświadczenie zawodowe: od 2001 Konsultant 1-5/2000 Dyrektor Finansowy, Intervet International GmbH, Wiesbaden 1996-99 CEO (Dyrektor Generalny), Hoechst Roussel Vet, Wiesbaden 1992-95 Dyrektor Działu Finansów i Księgowości, 1991 Zastępca Dyrektora Działu Finansów i Księgowości, 1990 Dyrektor Działu Planowania / Sprawozdawczości Grupy, 1989 Członek Zarządu Dywizji Tworzyw Sztucznych i Wosków / Controlling 1984-88 Dyrektor Zarządzający Hoechst Tunisie S. A. 1971-83 różne stanowiska / zadania w Centralnym Dziale Personalnym 1969-71 Asystent Dyrektora Działu Finansów i Księgowości Hoechst UK Ltd, Londyn 1968 Hoechst AG; Dział Finansowy – Podmioty Zależne Pan Klaus Dietz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 2. Stanisław Mazgaj, lat 47, obywatelstwo polskie wykształcenie: 1980-1984 – Česká Zemědělská Univerzita w Pradze, Czechy, Wydział Mechanizacji Rolnictwa, uzyskany tytuł mgr inż., 1987 - Studia Podyplomowe, ekonomika przedsiębiorstw doświadczenie zawodowe: od 1990: prowadzenie działalności gospodarczej: 2005-obecnie: POLSSAJ UKRAINA Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, 2004 – obecnie: MASSPOL Sp. z o.o. – produkcja i sprzedaż wody mineralnej, Wspólnik, Członek Rady Nadzorczej, 1998-2001 – STIL SA – leasing, Przewodniczący Rady Nadzorczej, 1996-04.2007 - BAAD Sp. z o.o, Wspólnik, Przewodniczący Rady Nadzorczej, 1992-obecnie: Jabłoński, Marek, Mazgaj, Sukiennik – Spółka Jawna -Biuro Handlowe POLSSAJ – handel zagraniczny, Wspólnik, 1990 – obecnie: S. Mazgaj, J. Marek "Rarytas" s.c. – handel detaliczny, Wspólnik; 1987-1990: CHZ Centrozap – Piecoexport; Kontrakt w Czechach – praca w charakterze handlowca i tłumacza; 1984-1987: Spółdzielcze Gospodarstwo Ogrodnicze Witowice Dolne, stanowisko: Wiceprezes Zarządu Inne informacje i kwalifikacje: - tłumacz techniczny języka czeskiego i słowackiego, Pan Stanisław Mazgaj nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 21, 22
.