Ergis

Raporty bieżące

31 grudnia 2012, 18:29

Zawiadomienie o zwiększenie zaangażowania udziału w głosach na WZA Ergis-Eurofilms S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zwiększenie zaangażowania udziału w głosach na WZA Ergis-Eurofilms S.A.
Data: 31. 12. 2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE) oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU (DFE), o stanie posiadania akcji Ergis-Eurofilms S.A. W wyniku zawarcia transakcji w dniu 19 grudnia 2012 roku liczbę akcji i głosów posiadanych przez Fundusz "Złota Jesień" oraz liczbę akcji i głosów kontrolowanych przez Towarzystwo na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela: Liczba posiadanych akcji Procentowy udział w kapitale Liczba posiadanych głosów Procentowy udział w liczbie głosów Fundusz OFE 5 650 492 14,33 5 650 492 14,33 Fundusz OFE i DFE 5 688 140 14,42 5 688 140 14,42 Liczbę akcji i głosów, jaką dysponował Fundusz przed zawarciem wyżej wymienionych transakcji zaprezentowano w poniższej tabeli: Liczba posiadanych akcji Procentowy udział w kapitale Liczba posiadanych głosów Procentowy udział w liczbie głosów Fundusz OFE 5 044 200 12,79 5 044 200 12,79 Fundusz OFE i DFE 5 078 818 12,88 5 078 818 12,88 Fundusz nie informował Emitenta o dalszych planach nabywania lub zbywania akcji spółki. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt. 1
.