Ergis

Raporty bieżące

20 czerwca 2012, 18:16

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 lipca 2012 roku na godz. 11.00.

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 lipca 2012 roku na godz. 11.00.
Data: 20. 06. 2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 lipca 2012 roku na godz. 11.00.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki informuje, że na dzień 31 lipca 2012 roku, na godz.11.00, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A., zgodnie z postanowieniami art. 402(2) KSH oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka przekazuje w załącznikach. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1
.