Ergis

Raporty bieżące

21 czerwca 2011, 17:38

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. – powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. – powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
Data: 21. 06. 2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2011
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS SA na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2011 roku, w głosowaniach tajnych odwołało ze składu Rady Nadzorczej wszystkich członków, tj. 1.Pana Marka Górskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2.Pana Jacka Korpała – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 3. Pana Stanisława Mazgaja – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 4. Pana Pawła Kaczorowskiego – Sekretarza Rady Nadzorczej; 5. Pana Zenona Dąbrowskiego – Członka Rady Nadzorczej; 6. Pana Macieja Grelowskiego – Członka Rady Nadzorczej; 7. Pana Pawła Wieczorkiewicza – Członka Rady Nadzorczej. W tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS SA w głosowaniach tajnych powołało na nową wspólną, 3-letnią kadencję, Radę Nadzorczą Spółki. W skład Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. zostały powołane następujące osoby: 1. Pan Marek Górski, 2. Pan Jacek Korpała, 3. Pan Stanisław Mazgaj, 4. Pan Maciej Grelowski, 5. Pan Paweł Kaczorowski, 6. Pan Zenon Dąbrowski, 7. Pani Beata Kurbiel. Pani Beata Kurbiel jest nowym członkiem Rady Nadzorczej. Panowie Marek Górski, Jacek Korpała, Stanisław Mazgaj, Maciej Grelowski, Zenon Dąbrowski i Paweł Kaczorowski pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej w minionej kadencji. Informacja o osobach powołanych do Rady Nadzorczej: Marek Górski Urodzony w 1966 roku, wykształcenie wyższe, absolwent Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Po odbyciu staży zawodowych w RFN oraz w Szwajcarii rozpoczął pracę w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych jako wicedyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, a następnie jako Dyrektor Centrum Informacji MPW. Był Prezesem Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, odpowiedzialnej za wspieranie zagranicznych inwestycji w Polsce oraz promocję Polski w świecie. Zasiadał w zarządach trzech firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi: Polskiego Towarzystwa Prywatyzacyjnego - Kleinwort Benson, BRE Private Equity oraz Everest Capital Polska. Od 2001 roku Marek Górski jest prezesem oraz głównym udziałowcem Polskiego Towarzystwa Prywatyzacyjnego Sp. z o.o., firmy zajmującej się doradztwem inwestycyjnym oraz inwestowaniem w polskie podmioty gospodarcze. Przez ostatnie 10 lat zasiadał w radach nadzorczych kilkunastu spółek z różnych sektorów gospodarki. Pan Marek Górski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marek Górski nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jacek Korpała Urodzony w 1962 roku, wykształcenie wyższe, ukończył SGPiS w Warszawie (obecnie SGH). W latach 1990 - 1992 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (obecnie Ministerstwo Skarbu Państwa), m.in. jako Dyrektor Departamentu Prywatyzacji Kapitałowej. Uczestniczył w pracach nad pierwszymi prywatyzacjami w Polsce drogą ofert publicznych oraz poprzez sprzedaż pakietów akcji inwestorom branżowym jak również nad przygotowaniem strategii prywatyzacji szeregu sektorów gospodarki. W latach 1992 - 1998 pracował w warszawskim oddziale Arthur Andersen, w tym czasie jednej z największych firm doradczych w Polsce i na świecie, m.in. jako dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego (corporate finance), a od 1996 partner. Od kwietnia 1998 roku w DBG Eastern Europe. Początkowo dyrektor zarządzający odpowiedzialny za projekty w Polsce, od 1999 roku również partner w firmie zarządzającej funduszami DBG. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Pan Jacek Korpała nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Korpała nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Stanisław Mazgaj Urodzony w 1960 roku, wykształcenie wyższe, absolwent Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze. W 1987 ukończył studia podyplomowe, ekonomika przedsiębiorstw. W latach 1984-1987 był Wiceprezesem Zarządu Spółdzielczego Gospodarstwa Ogrodniczego Witowice Dolne. Od 1987 do 1990 kontrakt w Czechach CHZ Centrozap - Piecoexport praca w charakterze handlowca i tłumacza. Od 1990 do chwili obecnej S. Mazgaj jest udziałowcem "Rarytas" s.c. - handel detaliczny. Od roku 1992 do chwili obecnej jest udziałowcem Spółki Jawnej-Biuro Handlowe "POLSSAJ" - handel zagraniczny. Od 1996 do 04.2007 udziałowiec i Przewodniczący Rady Nadzorczej BAAD Sp. z o.o. W latach 1998-2001 Przewodniczący Rady Nadzorczej STIL S.A. - leasing. Od roku 2004 jest Udziałowcem i Członkiem Rady Nadzorczej MASSPOL Sp. z o.o. - produkcja i sprzedaż wody mineralnej. Od 2005 jest Członkiem Rady Nadzorczej POLSSAJ UKRAINA Sp. z o.o. Pan Stanisław Mazgaj nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Stanisław Mazgaj nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zenon Dąbrowski Urodzony w 1970 roku, wykształcenie wyższe, ukończył studia o kierunku menadżerskim na Wydziale Handlu Zagranicznego w S G P i S (obecnie S G H). Ponadto uzyskał tytuł biegłego rewidenta (nr dyplomu 9800). W roku 1993 był pracownikiem PEKAO S.A. w Departamencie Skarbca Centralnego. W latach 1993-1998 w Arthur Andersen przechodził kolejne szczeble kariery w Dziale Audytu i Dziale Doradztwa Inwestycyjnego, skończywszy na stanowisku menedżera. W roku 1999 pracował jako Menedżer ds. Planowania Strategicznego w Pronet Communications. Od 1999 w Arx Equity Partners Sp. z o.o. (wcześniej prowadząca działalność jako DBG Eastern Europe (Polska) Sp. z o.o.), jako Dyrektor Inwestycyjny. W chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu (od 2007 r.) w Arx Equity Partners Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej w Komex Sp. z o.o. (od 2006 roku). W okresie ostatnich 5 lat Zenon Dąbrowski był członkiem organów w następujących spółkach: • PWN Inwestycje Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej, od 2002 r. do 2003 r. • Cenega Poland Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej, od 2001 r. do 2004 r. • ERGIS S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od 2003 r. do 2004 r. • Eurofilms S.A. (po połączeniu Ergis-Eurofilms S.A.) - Członek Rady Nadzorczej, od 2006 r. do 2007 r. i od 2008 roku Pan Zenon Dąbrowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zenon Dąbrowski nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Maciej Grelowski Urodzony w 1950 roku, wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1975-1989 był pracownikiem Działu Handlowego Hoteli Bristol, Europejski, Victoria. Od 1990 do 1996 - Dyrektor Hotelu Victoria Inter-Continental w Warszawie. W latach 1993-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Orbis S.A. Lider restrukturyzacji organizacyjnej, majątkowej, kadrowej oraz prywatyzacji Orbis S.A. W latach 2005-2006 Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, od roku 2006 - Konsultant w zakresie Zarządzania i Ładu Korporacyjnego. Ponadto od 2004 jest wykładowcą z zakresu Corporate Governance w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. W latach 1997 - 2006 członek Rad Nadzorczych Orbis Casino, PTE Kredyt Bank, Softbank S.A., Prokom S.A. i Opoczno S.A. Pan Maciej Grelowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Maciej Grelowski nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Paweł Kaczorowski Urodzony w 1968 roku, wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996 – 1999 aplikant adwokacki, a w latach 1999 – 2003 adwokat – wspólnik w Spółce "P. Szelenbaum – K. Kiełczewski – P. Kaczorowski i Partnerzy". Od 2003 r. właściciel Kancelarii Adwokackiej Kaczorowski. Pan Paweł Kaczorowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Paweł Kaczorowski nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Beata Kurbiel Urodzona w 1978 roku, wykształcenie wyższe, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing. W 2007 roku ukończyła studia Podyplomowe Zarządzanie Personelem. Obecnie uczestniczka studiów MBA "Energetyka IV" na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2002-2007 pełniła funkcje Kierownika Zespołu ds. Finansowych i asystentki Dyrektora Urzędu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W latach 2008-2010 Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2010 roku piastuje stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Grupą Kapitałową Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń S.A. W latach 2008-2010 pełniła funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A. W latach 2008-2009 wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PGE Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie w 2008 roku, oraz Zakładów Azotowych Anwil S.A. w 2009 roku. Obecnie pełni funkcję członka Rady nadzorczej "Huta Pokój" S.A. oraz Presspublica Sp. z o.o. Pani Beata Kurbiel nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Beata Kurbiel nie jest zamieszczona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22.
.