Ergis

Raporty bieżące

27 lipca 2010, 15:06

Podpisanie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym.

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym.
Data: 27. 07. 2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje, że otrzymał aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym, podpisany, z datą 15 lipca 2010 roku, z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, utrzymujący limit kredytu na niezmienionym poziomie, tj. 16 mln zł. Według postanowień Aneksu termin obowiązywania umowy zostaje przedłużony do 15 lipca 2011 roku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Umowa została uznana za istotną, ponieważ przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3
.