Ergis

Raporty bieżące

14 czerwca 2010, 19:18

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS-EUROFILMS S.A. w dniu 9 czerwca 2010 roku.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS-EUROFILMS S.A. w dniu 9 czerwca 2010 roku.
Data: 14. 06. 2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2010
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A., które odbyło się 9 czerwca 2010 roku : 1. Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr: - liczba posiadanych akcji: 23.222.870, - liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 23.222.870, - procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ w dniu 9 czerwca 2010 r.: 79,03 %, - procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów : 58,89 %. 2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: - liczba posiadanych akcji: 3.180.000, - liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 3.180.000, - procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ w dniu 9 czerwca 2010 roku : 10,82% - procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 8,06 %. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt. 3)
.