Ergis

Informacje biznesowe

15 maja 2012, 13:15

Grupa ERGIS po 1Q 2012: wyniki zgodne z założeniami, inwestycje zgodnie z planem

Warszawa, 15 maja 2012 r.

 

GRUPA ERGIS PO 1Q 2012: WYNIKI ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI, INWESTYCJE ZGODNIE Z PLANEM

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po w pierwszym kwartale 2012 przychody ze sprzedaży na poziomie 156,8 mln zł, czyli o 1,4% wyższe od osiągniętych rok wcześniej. Zysk operacyjny w I kwartale sięgnął 3,7 mln zł (wzrost o 2,2%), a zysk netto wyniósł 3,6 mln zł, czyli był o 90% wyższy niż osiągnięty w tym samym okresie rok wcześniej.

 Na początku drugiego kwartału Grupa uruchomiła linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch PE w zakładzie w Oławie, zwiększając tym samym moce produkcyjne folii do 50 tys. ton rocznie, czyli o ok. 66%. Oławska fabryka Grupy Ergis stała się tym samym jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem, mogącym wytwarzać folię 33-warstwową, charakteryzującą się wyjątkowymi własnościami użytkowymi.

Równolegle w fabryce w Wąbrzeźnie zainstalowano przeniesioną z MKF-Folien  linię do produkcji folii PET, której rozruch zakończy się w maju. W spółce Flexergis uruchomiono natomiast nową linię do laminacji elastycznych opakowań do żywności, pozwalającą na poszerzenie gamy wytwarzanych produktów.  

 

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po pierwszym kwartale 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

w tys PLN

1Q2011

1Q2012

Zmiana

Przychody

154 555

156 772

+1,4%

Zysk operacyjny

3 655

3 736

 +2,2%

EBITDA

8 551

8 463

-1,0%

Niezrealizowane różnice kursowe

- 526

4 127

+684,6%

Zysk netto

1 889

3 601

+90,6%

Wyniki Grupy w I kwartale 2012 roku pozostawały  pod wpływem dwóch istotnych czynników – wzrostu cen surowców oraz  wysokiego kursu euro.

W I kwartale  2012 roku ponownemu odwróceniu uległa  tendencja niewielkiego spadku  cen surowców, zaobserwowana w IV kwartale 2011.  Grupie sprzyjało natomiast utrzymywanie się stosunkowo wysokiego kursu euro (średni kurs w I kwartale 2012 był wyższy o około 5% od kursu w I kwartale 2011 roku), co poprawiało rentowność sprzedaży eksportowej. Spadek kursu euro pod koniec kwartału poprawił wynik finansowy Grupy z uwagi na powstałe dodatnie niezrealizowane różnice kursowe.  

Pomimo wysokich cen surowców, rentowność Grupy w I kwartale 2012 roku była zbliżona do ubiegłorocznej. Marża w I kwartale 2012 wyniosła 19,9 mln zł, podczas gdy w analogicznym kwartale 2011 było to 19,2 mln. zł. Podobnie, na nieco wyższym poziomie kształtowały się zyski ze sprzedaży i z działalności operacyjnej. Wynik EBITDA wyniósł 8,5 mln zł, czyli osiągnął wartość zbliżoną do wyniku osiągniętego w tym samym okresie rok wcześniej.

Wielkości zysku brutto i zysku netto w I kwartale 2012 roku prezentują się korzystnie, na co wpływ miały różnice kursowe. W I kwartale 2012 ich bilans był  dodatni i wyniosły one +4,1 mln zł, natomiast w I kwartale 2011 były one ujemne i wyniosły -0,5 mln zł. Pozostałe składowe zysku netto kształtowały się na poziomie zbliżonym do I kwartału 2011 roku.

Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży, na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży folii miękkich (wzrost o 33,8%) i laminatów (wzrost o 11,5%). Wzrost sprzedaży folii miękkich dotyczy głównie rynków zagranicznych (o 40%), w mniejszym stopniu krajowego (9%). Wzrosła przede wszystkim sprzedaż folii izolacyjnych, podkładowych do tapet oraz okleinowych.

Spadki ilościowe sprzedaży niektórych produktów wynikają z wysokich cen surowców, które przekładają się na wzrost cen wyrobów.

Spadek sprzedaży folii twardych PVC (-6,8%  wartościowo) i PET (-6,4 % wartościowo)  wynika z rezygnacji z dostaw do najmniej rentownych klientów.

 

INWESTYCJE GRUPY ERGIS

Na początku drugiego kwartału Grupa uruchomiła linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch PE w zakładzie w Oławie, zwiększając tym samym moce produkcyjne folii do 50 tys. ton rocznie, czyli o ponad 66%. Oławska fabryka Grupy Ergis stała się tym samym jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem, mogącym wytwarzać folię 33-warstwową (w tym także warstwy nano), charakteryzującą się wyjątkowymi własnościami użytkowymi.

 

Łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły 24 mln zł, z czego na rok 2012 przypada 12 mln zł. Inwestycja jest finansowana częściowo z funduszy europejskich, w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (40% przewidywanych nakładów tj. około 9,6 mln zł), a w pozostałej części z kredytu bankowego.

Równolegle w fabryce w Wąbrzeźnie zainstalowano przeniesioną z MKF-Folien linię do produkcji folii PET, której rozruch zakończy się w maju. Koszt przeniesienia szacuje się na kwotę około 4 mln zł. Relokacja ta pozwoli na odzyskanie części rentowności utraconej w wyniku wzrostu kosztów cen surowców.

W spółce Flexergis uruchomiona została natomiast nowa linia do laminacji elastycznych opakowań do żywności, pozwalająca na poszerzenie gamy wytwarzanych produktów.

Pierwszy kwartał to końcowa faza realizacji trzech istotnych dla Grupy inwestycji, których celem jest odzyskiwanie rentowności produkcji, zmniejszonej wskutek znacznego wzrostu cen surowców, obserwowanego od drugiej połowy 2010 roku. Jestem przekonany, że ten istotny wysiłek przyczyni się do poprawy wyników finansowych Grupy – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii miękkich (izolacyjnych i specjalistycznych), granulatów, tapet oraz parapetów. Bardzo istotnym segmentem działalności Grupy jest produkcja twardych folii PVC, PVC/PE i PET, stosowanych do produkcji opakowań farmaceutycznych, spożywczych i technicznych, Grupa jest również producentem elastycznych laminatów do żywności. Grupa Ergis jest istotnym producentem taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków), folii termokurczliwych PVC (służących m.in. do pakowania produktów spożywczych) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanych głównie do produkcji opakowań).

 

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

.