Ergis

Informacje biznesowe

05 listopada 2010, 14:01

GRUPA ERGIS PO III KW. 2010: ZDECYDOWANY WZROST SPRZEDAŻY DZIĘKI DYNAMICE RYNKU POLSKIEGO

Grupa ERGIS zanotowała po trzecim kwartale 2010 przychody ze sprzedaży w wysokości 448,43 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 6,8% w porównaniu do tego samego okresu 2009 roku. Jednocześnie zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 11,28 mln zł.

Kluczowe wydarzenia III kw. 2010:

- Przychody Grupy ERGIS po trzech kwartałach 2010 roku wzrosły o ponad 6,8% i wyniosły 448,43 mln zł. Wartość sprzedaży Grupy w samym trzecim kwartale 2010 wzrosła w stosunku do zrealizowanej w analogicznym okresie 2009 roku aż o 14%, dodatkowo przy niższym kursie euro, co było głównie efektem zdecydowanego wzrostu przychodów polskiej spółki Grupy:  Ergis-Eurofilms S.A.

­- Łącznie po trzech kwartałach 2010 roku sprzedaż na rynku polskim wzrosła do ponad 220,22 mln zł, wobec ponad 192,72 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 14,27%, co jest efektem wyraźnego umocnienia pozycjiGrupy wśród krajowych odbiorców. Z kolei sprzedaż na rynkach zagranicznych wyniosła 228,2 mln zł wobec 226,99 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku i to mimo spadku średniego kursu EUR o ok. 10% w tym okresie.

­- Zarząd Ergis-Eurofilms S.A. zdecydował o realizacji projektu utworzenia nowego zakładu produkcji folii opakowaniowych w Wąbrzeźnie. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę około 22 mln zł. Pierwszym etapem działań jest obecnie rozpoczynająca się budowa nowej hali produkcyjnej na terenie Oddziału Ergis-Eurofilms S.A. w Wąbrzeźnie, która powinna się zakończyć 1 maja przyszłego roku. Dwa miesiące później rozpoczęta zostanie produkcja folii opakowaniowych. Spółka rozważa relokację części środków produkcji folii twardych z jednej z niemieckich spółek Grupy, MKF-Folien GmbH.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po trzech kwartałach  2010 roku przedstawia poniższa tabela:

w tys PLN

I-III 2009

I-III 2010

Zmiana

Przychody

419 719

448 430

+6,84%

Zysk operacyjny

32 932

15 820

-52,0%

EBITDA

50 412

31 096

-38,4%

Zysk netto

18 084

11 273

-37,7%

Wyniki w roku 2009, do których porównywane są wyniki tegoroczne, były rekordowe zarówno na poziomie realizowanych marż, jak i EBITDA oraz zysku operacyjnego. Spółka w swoich komentarzach do wyników 2009 uprzedzała, że takie wyniki nie będą możliwe do powtórzenia w kolejnych latach.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE SPRZEDAŻY

W III kwartale 2010 otoczenie makroekonomiczne oraz najbliższe otoczenie rynkowe nadal negatywnie oddziaływały na wyniki Grupy. Ceny podstawowych surowców w tym okresie były wyższe niż w II kwartale 2010. W związku z sytuacją rynkową Grupa kontynuowała dotychczasową strategię polegającą na rozwijaniu sprzedaży w oczekiwaniu na odwrócenie aktualnie niekorzystnych tendencji w zakresie cen surowców strategicznych.

Spółce udało się zrealizować strategiczny cel, jakim było w III kwartale 2010 znaczące zwiększenie poziomu sprzedaży. Wartość sprzedaży w III kwartale 2010 wzrosła w porównaniu do zrealizowanej w analogicznym okresie 2009 roku o 14%, przy niższym kursie euro (ok. 4,00 za III kwartał 2010 wobec 4,16 za III kwartał 2009). Sprzedaż narastająca Grupy również była wyższa niż ubiegłoroczna, o 6,8%. Przyrost sprzedaży zrealizowała w głównej mierze polska spółka Grupy, Ergis-Eurofilms S.A. Dynamika sprzedaży kwartalnej w tej spółce wyniosła aż 21%, natomiast narastająco 15%.

Na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży folii stretch, która wprawdzie częściowo wynika ze wzrostu cen podstawowego surowca, ale wykazuje także ilościowy wzrost sprzedaży o 17%.  W przypadku taśm PET odnotowano ilościowy wzrost sprzedaży o blisko 33%. Podkreślić należy również wysoką dynamikę sprzedaży opakowań drukowanych, będącą rezultatem inwestycji dokonanych w spółce Flexergis w latach 2008-2009. Stopniowo odbudowuje się rynek granulatów PVC dla przemysłu kablowego, natomiast w dalszym ciągu sprzedaż wyrobów wytłaczanych należy ocenić jako niezadowalającą. Ujemna dynamika sprzedaży laminatów oraz folii PET jest częściowo pozorna, ponieważ wpływa na nią spadek kursu EUR. W przypadku folii PET wartość sprzedaży w EUR nie uległa obniżeniu w stosunku do poprzedniego okresu.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZYSKOWNOŚCI

Wzrost sprzedaży, zanotowany przez Ergis-Eurofilms S.A., przełożył się na dobre wyniki spółki. Poziom EBITDA w III kwartale 2010 wyniósł 7,68 mln zł, co jest wielkością bardzo zbliżoną do osiągniętej w III kwartale 2009 roku (7,67mln zł), który był historycznie najlepszym kwartałem pod względem wartości EBITDA.  Ponieważ poziom zysku osiągnięto poprzez wzrost sprzedaży, wskaźniki marży pozostają nieznacznie niższe od ubiegłorocznych. Zarząd Spółki uważa jednak, że w Ergis-Eurofilms S.A. stworzone zostały podstawy dla zwiększenia rentowności i masy zysku w przyszłości, wobec prawdopodobnej poprawy warunków rynkowych, w tym głównie sytuacji surowcowej.

W III kwartale na wynik Grupy nadal negatywnie wpływała rentowność sprzedaży folii i laminatów twardych do pakowania żywności. Udało się wprawdzie zwiększyć przychody ze sprzedaży o 3%, ale sytuacja kosztowo-surowcowa negatywnie oddziaływała na  rentowność. Pomimo realizowanej redukcji kosztów i działań zmierzających do podniesienia cen wyrobów, produkujące je spółki kilkakrotnie wykazały miesięczne straty, a odnotowana we wrześniu poprawa wyników nie zrekompensowała wcześniejszych strat.

Łącznie Grupa zanotowała w III kwartale 2010 roku zysk brutto w kwocie 5,15 mln zł, wobec 10,19 mln zł w III kwartale 2009 roku. W Ergis-Eurofilms S.A. zysk brutto wyniósł 5,49 mln zł, wobec 6,98 mln zł w III kwartale 2009 roku.

„Chociaż mierzymy się w tym roku z rekordowymi wynikami za 2009 rok, uważam że wyniki Grupy – biorąc pod uwagę niełatwą sytuację na niektórych rynkach - są satysfakcjonujące, a wzrost sprzedaży odzwierciedla naszą rosnącą pozycję rynkową. Tworzymy mocne podstawy dla zwiększenia rentowności i zysku Grupy Ergis w przyszłości. Jednocześnie wciąż szukamy nowych źródeł budowania wartości Grupy. W efekcie zdecydowaliśmy się na budowę nowego zakładu produkcji folii opakowaniowych w Wąbrzeźnie i, by wykorzystać przewagi konkurencyjne polskiego rynku pracy, rozważamy przeniesienie części środków produkcji folii twardych z jednej z naszych niemieckich spółek- MKF-Folien GmbH. Uważam, że projekt ten dodatkowo wzmocni silną pozycję Ergis-Eurofilms w skali międzynarodowej” – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Grupa produkuje także folie opakowaniowe do żywności (laminaty, folie pojedyncze, folie twarde, elastyczne oraz typu „skin”), jak również opakowania giętkie i laminaty wielowarstwowe.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

.