Ergis

Informacje biznesowe

01 września 2010, 10:03

GRUPA ERGIS PO I PÓŁROCZU 2010: WZROST SPRZEDAŻY POMIMO NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

Grupa ERGIS zanotowała po pierwszym półroczu 2010 przychody ze sprzedaży w wysokości 286,58 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 3% w porównaniu do analogicznego okresu 2009. Jednocześnie zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 6,13 mln zł.

Kluczowe wydarzenia I półrocza 2010:

- Przychody Grupy ERGIS w pierwszej połowie 2010 roku wzrosły o ponad 3% i wyniosły 286,58 mln zł. Sprzedaż na rynku polskim wzrosła do ponad 140 mln zł, wobec ponad 124 mln zł rok wcześniej. W efekcie Grupa w kolejnym okresie wyraźnie umocniła swoją pozycję wśród rodzimych odbiorców.

- W I półroczu 2010 roku Grupa obniżyła koszty ogólne o 9,3%, oraz koszty sprzedaży o 1,2% (przy wyższym poziomie przychodów ze sprzedaży). Segmenty wyrobów opakowaniowych w Polsce oraz folii izolacyjnych na rynkach UE rozwijają się dynamicznie i Grupa będzie skupiać się na rozwoju tych obszarów swojej działalności. Grupa kontynuować będzie swoje starania o poprawę rentowności segmentu opakowań na rynkach UE.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS w I półroczu 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

w tys PLN

I H2009

I H 2010

Zmiana

Przychody

277 751

286 583

+3,20%

Zysk operacyjny

24 095

11 352

-52,9%

EBITDA

35 967

21 693

-39,7%

Zysk netto

7 893

6 132

-22,0%

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wyniki Grupy są obiektywnie dobre, niekorzystnie wyglądają w zestawieniu z I półroczem 2009, które było rekordowe zarówno na poziomie realizowanych marż, jak i EBITDA i zysku operacyjnego. Spółka w swoich komentarzach do wyników 2009 uprzedzała, że takie wyniki nie będą możliwe do powtórzenia w kolejnych latach.

W I półroczu 2010 na wynik Grupy ERGIS oraz spółek Grupy zlokalizowanych na obszarze Niemiec negatywnie oddziaływało zarówno otoczenie makroekonomiczne, jak i najbliższe otoczenie rynkowe. Drastycznie wzrosły ceny granulatu PET (były o 30% wyższe niż I półroczu 2009), a spółki niemieckie nie były w stanie przenieść wynikającego z nich wzrostu kosztów na ceny sprzedawanych wyrobów.

W polskich spółkach, mimo wzrostu cen PVC, LLDPE oraz ftalanów, Grupa Ergis zrealizowała  satysfakcjonujące marże.

Grupa koncentrowała się więc na obronie istniejącego poziomu sprzedaży ogółem, oraz zwiększaniu poziomu sprzedaży strategicznych asortymentów.  

W ocenie Zarządu przyjęcie strategii utrzymania pozycji rynkowej umożliwi maksymalizację zysku operacyjnego Grupy w przyszłości, w sytuacji prawdopodobnego odwrócenia aktualnie niekorzystnych tendencji w zakresie cen surowców strategicznych.

Ta strategia okazała się znacznie bardziej efektywna w polskich spółkach Grupy niż w spółkach niemieckich, gdzie kryzys gospodarczy przy jednoczesnym drastycznym wzroście cen surowców znacznie dotkliwiej odbił się na realizowanych wynikach.

Łącznie przychody ze sprzedaży wyniosły 286,58 mln zł wobec 277,7 mln zł, co oznacza wzrost o 3,2% wobec roku ubiegłego. Dynamicznie rosła sprzedaż folii stretch (o 32,5% do 75,97 mln zł, taśm PET (o 32,88% do 8,8 mln zł) oraz folii twardej PVC (o 12%, do 38 mln zł). W Polsce sprzedaż wyniosła 137,68 mln zł wobec 123,56 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż na rynkach zagranicznych wyniosła łącznie 148,90 mln zł, wobec 154,19 mln zł rok wcześniej. Stanowiło to w I półroczu 2010 roku 51,96% sprzedaży ogółem (55,52% w 2009 roku). Na wartość sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej w I półroczu 2010, oprócz warunków rynkowych, niekorzystnie oddziaływał poziom kursu euro – kurs średni w I półroczu 2010 był niższy od zanotowanego w poprzednim roku. Dynamika sprzedaży przeliczonej po średnim kursie euro była zatem wyraźnie wyższa i wyniosła aż 16,4%.

W 2010 roku Grupa sprzedawała swoje produkty do 36 krajów, nie licząc Polski. W strukturze sprzedaży zagranicznej zdecydowanie dominuje sprzedaż do krajów UE (ponad 95%). Na drugim kluczowym rynku Grupy, w Niemczech, przychody wyniosły 63,4 mln zł wobec 75,1 mln zł rok wcześniej. Grupa zanotowała wysoki wzrost sprzedaży w Czechach (o 182%), do ponad 11 mln zł. Wzrost o ponad 16%, do 19,85 mln zł, odnotowano również na rynku francuskim.

 „Wzrost przychodów ze sprzedaży, w niekorzystnych warunkach z jakimi przyszło nam się zmierzyć poza Polską  w pierwszym półroczu, uważam za ważne osiągnięcie naszej Grupy. Kryją się za tym przede wszystkim nasze wysiłki na polskim rynku. Jednocześnie wyniki sprzedaży na rynku czeskim czy francuskim pokazują, że jesteśmy skuteczni również za granicą. Choć niekorzystne notowania złotego i radykalne wzrosty cen surowców osłabiają nasze marże, inwestorzy giełdowi mogą być spokojni o zyskowność Grupy ERGIS” – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Grupa produkuje także folie opakowaniowe do żywności (laminaty, folie pojedyncze, folie twarde, elastyczne oraz typu „skin”), jak również opakowania giętkie i laminaty wielowarstwowe.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

 

 

 

 

 

.