Ergis
14 listopada 2008, 08:50

GRUPA ERGIS PO TRZECH KWARTAŁACH - DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

 

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po dziewięciu miesiącach 2008 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 426,864 mln zł, czyli o ponad 50% wyższe niż w tym samym okresie roku 2007. Z kolei zysk operacyjny w tym okresie wzrósł do 14,317 mln zł, a zysk netto do 8,559 mln zł.

 Kluczowe wydarzenia:

-         Grupa Ergis  zanotowała w III kwartale 2008 roku wzrost przychodów do 134,8 mln zł, czyli o 41% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku.

-         Sprzedaż zagraniczna Grupy wyniosła w samym trzecim kwartale tego roku niemal 70 mln zł wobec 29,8 mln zł w analogicznym okresie 2007 roku. Sprzedaż w Polsce pozostała na stabilnym poziomie przekraczającym 65 mln zł.

-         Sprzedaż zagraniczna Grupy po trzech kwartałach 2008 roku sięgnęła już niemal 52% całkowitej sprzedaży, wobec ponad 31% rok wcześniej. Zdecydowany wzrost wyników finansowych, to głównie efekt powiększenia Grupy o spółki MKF-Folien GmbH, Schimanski GmbH i  Flexergis Sp. z.o.o. przy jednoczesnym stabilnym rozwoju działalności zlokalizowanej w Polsce.

-         Pomimo, że Grupa ponosi wysokie koszty sprzedaży i marketingu konieczne do umocnienia wiodącej pozycji rynkowej w obliczu zaostrzającej się konkurencji, zysk operacyjny wzrósł o 31  proc. w samym trzecim kwartale, do 4,3 mln zł i o ponad 6 proc. po dziewięciu miesiącach roku, do 14,3 mln zł.

-         Zysk netto wypracowany przez Grupę ERGIS po 3 kwartałach 2008 roku wyniósł 8,56 mln zł i jest o 2% wyższy od zysku netto osiągniętego po 3 kwartałach roku 2007.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS  po trzech kwartałach 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys PLN

III kw. 2007

III kw. 2008

Zmiana

I-III kw. 2007

I-III kw. 2008

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

95 694 

134 831

+40,9%

283 825

426 864

+50,4%

Zysk operacyjny

3 296

4 309

+31 ,0%

13 475

14 317

+6,3%

Zysk netto

1 608

 307

-80,9 %

8 374

8 559

+2, 2%

Na ograniczenie wzrostu zysku netto po trzech kwartałach wpłynęły w istotny sposób koszty finansowe wynikające z kredytu zaciągniętego na zakup spółek niemieckich, który pierwotnie Spółka zamierzała w istotnej części refinansować emisją akcji. Biorąc pod uwagę sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych, Spółka zdecydowała się na odłożenie planowanej emisji o co najmniej 6 miesięcy.

Trudna sytuacja rynkowa panująca w Europie Zachodniej, w szczególności w Hiszpanii i Niemczech oraz niekorzystny kurs funta brytyjskiego spowodowały, ze przychody oraz zysk netto, osiągnięte w spółkach niemieckich, były niższe od oczekiwanych. 

4 września 2008 roku w Oddziale Spółki w Wąbrzeźnie nastąpiła awaria transformatora połączona z jego wybuchem w związku z czym nastąpiła przerwa w procesie produkcyjnym Spółki. Wpływ tego wydarzenia na wyniki Grupy nie przekroczy 1 mln złotych.

                                                                               

PLANY ERGIS-EUROFILMS

W roku 2008 Grupa ERGIS koncentruje się na maksymalizacji efektów synergii, wynikających z przejęcia Flexergis, MKF-Folien GmbH i Schimanski GmbH. Realizowane obecnie plany Grupy to przede wszystkim: rozwój sprzedaży wyrobów MKF-Folien i Schimanski na polskim rynku,  rozwój sprzedaży produktów Grupy ERGIS (m. in. taśm PET, folii stretch i laminatów do żywności) - zarówno poprzez dotychczasową sieć dystrybucyjną ERGIS-EUROFILMS, jak i służby sprzedaży MKF-Folien i Schimanski.

„Grupa ERGIS-EUROFILMS systematycznie umacnia swoją pozycję w regionie środkowoeuropejskim. Dzięki dokonanym przejęciom nasza szeroka i zdywersyfikowana oferta produktowa jest dopasowana do potrzeb rynkowych. Umacnia to nasz potencjał rozwoju i pozwala na zachowanie stabilnej sytuacji firmy także w sytuacji pogorszenia się koniunktury w gospodarce światowej.”  - komentuje Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS SA.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

ERGIS-EUROFILMS SA. powstał w wyniku zeszłorocznego połączenia giełdowego Eurofilms i jego inwestora branżowego ERGIS SA. Połączona firma jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Spółka jest drugim co do wielkości na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis-eurofilms.eu

MKF-Folien GmbH Minderjahn+Kiefer jest jednym z wiodących niemieckich producentów folii twardych PET i PVC, wykorzystywanych głównie w przemyśle spożywczym oraz w sektorach technicznych. Moce produkcyjne spółki to: 20.000 ton folii PET oraz 12.500 folii PVC.

Schimanski GmbH to producent laminatów z twardej folii PET/PE i PVC/PE, wykorzystywanych przede wszystkim w sektorze spożywczym (np. do pakowania mięsa czy serów), o mocach produkcyjnych rzędu 16.000 ton rocznie.

 

 

.